SIBA อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปีที่ 2  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวข้อ “บุคลิก คลิกความสำเร็จ” โดยมี คุณสุทธิกัญญา ไชยเพ็ชร  General Manager บริษัท เลกซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด วิทยากรบรรยายมืออาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพพนักงานให้บริการในด้านต่างๆ  อาทิ  บุคลิกภาพผู้ให้บริการ ภาษากาย ภาษาพูด รวมทั้งทัศนคติก่อนทำงานด้านการบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X