SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปจากวัดอัมพวัน กรุงเทพฯ ฉันภัตตาหารเช้าและรับบิณฑบาต ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ  

X