พิธีประดับยศชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับยศชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 และกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และอาจารย์จากสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้รุ่นพี่ รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และทำความรู้จักคุ้นเคย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งได้รับเกียรติจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จัดวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X