คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสา ร่วมกิจกรรมถือกล่องรับบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญา

SIBA College ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญา ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษาจิตอาสา ร่วมถือกล่องรับบริจาคตามแหล่งศูนย์การค้าทั่วกรุงเทพมหานคร  เป็นประจำทุกปีช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2563

X