NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาที่ต้องการทำงานนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริการภาคปฏิบัติ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ (NEW SIBA CASUAL) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม เป็นผู้ให้การอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาหารครูยุลา ชั้น 4 อาคาร Siba Center เวลา 13.00 – 15.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612  โทร. 0-2939-3000 ต่อ 6603

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X