นักศึกษา SIBA ทดสอบร่างกายในการเข้ารับการสมัครเป็น นศท. ปี 1 (รด.)

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ชาย, หญิง ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ เช่น การลุก-นั่ง ดันพื้น และวิ่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ของ นศท.ชาย และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ของ นศท.หญิง ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต

X