กิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนให้ปลอดภัย การเข้าใจชีวิตวัยรุ่น และจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน  โดย ดร.สนิท  หฤหรรษวาสิน  รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X