SIBA College รับการตรวจกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผลการตรวจเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร  SIBA CENTER  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X