การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร – บางซื่อ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และเขตบางซื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในอันที่จะสืบสานและคัดสรร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดวัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็ง ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ชั้น 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X