SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายบดินทร์ ศรีวิเชียร นักศึกษา ปวส.ปี 1/1 สาขาดิจิทัลกราฟิก เป็น 1 ใน 64 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในผลงาน ด้านพัฒนาเยาวชน ประเภทบุคคลตามโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

X