ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำโดยประธานมูลนิธิฯ ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

X