SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งได้รายได้พิเศษแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ซึ่งมีสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครงานมากมาย เช่น  McDonald’s ธุรกิจอาหารในเครือเซ็นทรัล CRG  S&P The PIZZA  ZEN  GET! On the table “ที่นี่  SIBA เรามีงานทำ…ตั้งแต่ยังไม่จบ” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X