27 กรกฎาคม SIBA College น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณองค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 9

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

X