เปิดรับสมัครบุคลากร “ประจำสำนักหลักสูตรพิเศษ” จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • สำเร็จการศึกษาด้านภาษาจีน
  • มีผลการสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป

ภาระงาน

  • ประสานงานการจัดการศึกษาด้านภาษาจีน
  • งานธุรการฝ่ายภาษาจีน ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรพิเศษ
  • สอนภาษาจีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ …
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 939 3000 ต่อ 6610 – 6612

X