พิธีถวายชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี 2563

24 กรกฎาคม 2563 SIBA College จัดพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เปิดกรวยดอกไม้สด และกล่าวถวายชัยมงคล และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา วางพานพุ่มทอง-เงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามแสดงความจงรักภักดี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ หน้าอาคาร SIBA CENTER

X