คณะกรรมการของอาชีวกรุงเทพ เข้าตรวจมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ณัชธร ปิ่นเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ และคณะตรวจติดตามเป็นคณะกรรมการในการตรวจมาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาชีวกรุงเทพ ได้ตรวจเยี่ยมในวิทยาลัยฯ เช่น SIBA Canteen ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ซึ่ง SIBA College จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Onsite  จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยนักศึกษาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัยฯ เว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยฯ (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทุกกระบวนการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X