วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”ครบรอบ 58 ปี โดยทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้รับยอดเงินบริจาคผ่านรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้น 15,598,788.35 บาท เพื่อนำรายได้สมทบในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X