SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายเทียนพรรษาในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ประจำปี 2563  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ วิหารหลวงพ่อสุโขทัย ภายในวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X