SIBA College มอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19

SIBA College โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 600 ชิ้น ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้กับแพทย์หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนายแพทย์ธัญดร จีระพันธุ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารบกในการปฏิบัติงานภารกิจ State Quarantine เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63  ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X