SIBA College ร่วมกิจกรรมบริจาคถุงยังชีพ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณสายสม วงศานุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ  เข้ามอบถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคกับมูลนิธิฯ ให้ผู้ประสบภัยโควิด-19 มีทั้งตัวเเทนผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางร่างกาย เเละผู้พิการทางสติปัญญา รวมทั้งผู้ที่อยู่ในชุมชนคลองส้มป่อย ริมทางรถไฟวัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 227 ถุง เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 ที่ผ่านมา

X