จิตอาสา SIBA College นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพหลโยธิน 24 ร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

SIBA College นำโดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพหลโยธิน 24 จิตอาสา ร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้า โดยมีผู้แทนเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสอนวิธีการตัดเย็บหน้ากากผ้า จนสามารถตัดเย็บได้สำเร็จอย่างน้อยคนละสองชิ้นถวายพระภิกษุสงฆ์ และสำหรับตนเองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19  ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)   

X