SIBA College สร้างคนอาชีวะพรีเมี่ยม ร่วมกับ CP ALL ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บ่ายวันที่ 4 มี.ค.63 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สอศ. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพภายในร้านสาขาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เช่น กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร้าน 7-Eleven และร้านค้าเครือข่ายของบริษัทอีกด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02 939 3000 กด 7  #SIBA  #ปวส.พรีเมี่ยม  #cp all

X