ก้าวใหม่ของ SIBA College ร่วมมือกับ V Culinary Management ผู้นำทางด้านศิลปะการทำอาหาร ญี่ปุ่น จีน และ เกาหลี เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wasabi-O

SIBA College ร่วมมือกับ V Culinary Management เปิดสถาบัน V School ผู้นำทางด้านศิลปะการทำอาหาร ญี่ปุ่น จีน และ เกาหลี อำนวยการสอนโดย คุณ Walter Lee หรือ เรารู้จักกันในนามของ Chef Kani เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wasabi-O โดยคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันโดยจะเปิดการเรียนการสอน ในเดือน มิถุนายนนี้ ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA Center

X