คณะนักร้องประสานเสียง “สันติราษฎร” แห่ง SIBA แสดงคอนเสิร์ต ประจำปี 2563

วันที่ 27 ก.พ.63 คณะนักร้องประสานเสียง “สันติราษฎร” แห่ง SIBA ได้จัดคอนเสิร์ต ประจำปี 2563  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษา เข้าฟังคอนเสิร์ตดังกล่าว โดยคณะนักร้องประสานเสียงได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และเพลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ หลายหลากเพลง มีครูอานนท์ พิทักษ์นรชน  เป็นผู้ควบคุมวง  สร้างความประทับใจกับผู้เข้าชมเป็นอันมาก การแสดงคอนเสิร์ตของคณะวงประสานเสียงฯ จัดขึ้นทุกปี เป็นการฝึกนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ซึ่งส่งผลต่อการเรียน และพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ERC     

X