SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการ ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานนอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X