SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางจันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญโล่ และประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1  ประจำปี 2563  ใช้เส้นทางเดินขบวนเริ่มจากบริเวณสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สี่แยกรัชโยธิน เดินซ้ายผ่านปั้มน้ำมัน SUSCO เข้าซอยพหลโยธิน 24 โดยมี ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้อัญเชิญโล่วางหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บริเวณโถงเกียรติยศ อาคาร SIBA CENTER 

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอัญเชิญโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในงานวันเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ และนานาชาติ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษาต่างๆ สถานประกอบการ เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พหลโยธิน 24 กรุงเทพฯ     

X