นักศึกษา SIBA ทีม Money Coach จัดกิจกรรม Inspiration Party Fin ดี we can do

นักศึกษา SIBA  ทีม Money Coach จัดกิจกรรม Inspiration Party Fin ดี we can do เพื่อให้นักศึกษาสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน ทั้งยังร่วมกิจกรรม เกมส์ต่างๆ อย่างสนุกสนานและร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ เช่น บิงโก และแป้งดนตรี โดยมีอาจารย์ทศพลเกาะสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 222 อาคารศรีอยุธยา      

X