CP ALL มอบทุนการศึกษาโครงการ ปวส. พรีเมี่ยม สาขาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ ปวส.พรีเมี่ยม ลงนามสัญญาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 และในวันเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ CP ALL ได้แนะนำโครงการ ปวส.พรีเมี่ยม ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.ปี 3 ที่สนใจโครงการนี้ และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร SIBA CENTER หากมีผู้สนใจจะศึกษาต่อ ปวส.พรีเมี่ยม สามารถติดต่อได้ที่ 02-9393000 กด 7

X