CP ALL มอบทุนการศึกษาโครงการ ปวส. พรีเมี่ยม สาขาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ ปวส.พรีเมี่ยม ลงนามสัญญาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 และในวันเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ CP ALL ได้แนะนำโครงการ ปวส.พรีเมี่ยม ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.ปี 3 ที่สนใจโครงการนี้ และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร SIBA CENTER หากมีผู้สนใจจะศึกษาต่อ ปวส.พรีเมี่ยม สามารถติดต่อได้ที่ 02-9393000 กด 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X