ศูนย์ทดสอบฝึมือแรงงาน SIBA College จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียน ปวช.ปีที่ 3 สาขาการบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 เพื่อคุณภาพของนักเรียนก่อนจบการศึกษา และการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีบุคลากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ควบคุมการสอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคาร SIBA Center และอาคาร ERC   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X