SIBA College นำคณาจารย์ นักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

SIBA College จัดคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม , การตลาด และคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เพื่อฝึกทักษะสายอาชีพตามความสนใจของนักเรียน เช่น การออกแบบแพ็คเกจ ของสาขาการตลาด , การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และการทำบะหมี่เย็น ของสาขาการโรงแรม โดยมีอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อวันที่  24 มกราคม 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X