นักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อสุโขทัย และน้อมรำลึกครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัย และน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ  โดยมีนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีนี้แสดงถึงการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และครูอาจารย์ รวมทั้งรับพรจากพระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร ญาณวินโย)  เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี  เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและเป็นพิธีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X