นักศึกษาวิชาทหาร SIBA เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA ชั้นปีที่ 2-5 ชาย – หญิง เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ธงชัย จารุมาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา  ดูแลตลอดการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563 ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

X