SIBA College ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการบริหารเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร”

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X