SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยมี ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  วิทยาเขตอีอีซี ผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารปัญญาภิรมย์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม รุ่นที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X