SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานปณิธานคำสอนของพ่อ รัชกาลที่ 9 จัดโดย SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนเพชราวุธกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และ SIBA College เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X