การท่องเที่ยว SIBA College ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ปวช. 2 และ ปวส.1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางภาคกลาง สถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ สุสานทหารสัมพันธมิตร สะพานข้ามแม่น้ำแคว น้ำตำไทรโยคน้อย (อุทยานแห่งชาติไทรโยค) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นผู้ดูแลตลอดการเดินทาง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

X