สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ SIBA College ดูงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เกสรา ฉายารัตน์ อาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช และอาจารย์วิภาพักตร์ สู่บุญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีฯ นำนักศึกษา ปวช. ปี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี โดยมีคุณศิรารัตน์ ไชยราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่างๆ ตลอดกิจกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X