SIBA จัดโครงการ “Money Coach” หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็นกับโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

นักศึกษา SIBA  ทีม Money Coach จัดพิธีเปิดโครงการค่ายการเงิน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการบริหารจัดการด้านการเงิน “หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็น” โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายการเงิน  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมด้านการเงินให้ร่วมสนุกมากมาย  พร้อมรับของรางวัล และได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโค้ชส่วนตัวในการช่วยบริหารจัดการด้านการเงิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี  (ERC)

ทั้งนี้  ทีม “Money Coach” ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2”  จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงิน  

X