คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และกิจการลูกเสือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนี้

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ และนำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมในพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X