One Day Trip กับสาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X