นักศึกษา ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำนักศึกษาปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION  อาคาร SIBA CENTER

X