SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี นำโดย  ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องฝึกปฏิบัติสาขาต่างๆ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER    

X