ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Money Coach” Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2 โดยทีม Money Coach ขอเชิญ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน “มีรายได้ … แต่เงินไม่พอใช้ ” หรือ “จัดสรรเงิน … ไม่เป็น ”  สมัครเข้าร่วมโครงการ “Money Coach” เพื่อมีโค้ชส่วนตัวช่วยในการจัดสรรเงินออมให้นักศึกษา “หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็น”  โดยสมัครเข้าร่วมโครงการและเข้าค่ายทางการเงินเพื่อร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล ได้ในวันจันทร์ ที่ 25 พ.ย. 62 ระหว่างเวลา 10.00 – 1200 น. ที่ ERC ชั้น 2 เพื่อให้การจัดสรรเงินของนักศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป

X