นักศึกษาการโรงแรม SIBA ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในพิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักศึกษาการโรงแรม SIBA บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์  ซึ่งในครั้งนี้มีพิธีมอบรางวัล International Tara Awards แก่ผู้ที่ได้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

X