ร.ด.จิตอาสา SIBA ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จำนวนกว่า  60 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 เข้าช่วยเหลือและอำนวยการความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน เช่น การคัดแยกผู้ร่วมงานผ่านเครื่องเกตเวย์  การประเมินผลผู้พิการเพื่อคัดแยกเข้าตรวจสอบร่างกาย และรับรายงานตัวการแสดงและเกมเบ็ดเตล็ด   ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

X