ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักศึกษา SIBA จำนวนกว่า 80  คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับผู้นำประเทศ และภริยา ตลอดจนนักข่าวจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษามุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ (Service Mind) จากการบ่มเพาะของครู-อาจารย์  ในการประชุม ASEAN SUMMIT  ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นับเป็นโอกาสที่ผู้เรียนนอกจากจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียนอีกด้วย

X