SIBA College จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562  โดยมี อาจารย์ศิรดา บวรโชติหิรัญ  ผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนา อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร  หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ทัศนีย์  ศรีภุมมา และอาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากร ตลอดการฝึกอบรมในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5606 อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X