SIBA College มอบกระเช้าเกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนว ประจำปี 2562

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล   รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยคณาจารย์SIBA College มอบกระเช้าดอกไม้เกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวประจำปี 2562  ดังนี้

  1. อาจารย์มนัสนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม
  2. อาจารย์นิภา เกตุเทพา หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  3. อาจารย์ชวนชื่น ทองสอง อาจารย์แนะแนวโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X