SIBA College ให้การต้อนรับ 2 วิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก 2 วิทยาลัยฯ และนำชมการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ  ดังนี้

คณาจารย์จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 19 กันยายน 2562  

คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นำโดยอาจารย์ศิริ ซำมาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมในวันที่ 23 กันยายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X