SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบให้กับ อาจารย์ไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จากนั้นได้ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัยวง “Gray-Gamet” ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ  หอประชุมอาคารเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

X